Odťahová služba - 0915 490 456

O spoločnosti Maxim Servis

Spoločnosť pod pôvodným obchodným menom Maxim GKG, s r.o. vznikla v roku 2006 a od samého počiatku zabezpečovala opravy osobných a lahkých úžitkových motorových vozidiel. Keďže spoločnosť bola od svojho počiatku veľmi dobre organizovaná majiteľmi spoločnosti, ktorí zároveň boli aj výkonnými zamestnancami, tak sa zo spoločnosti Maxim GKG, s.r.o veľmi rýchle stala odborne kvalifikovaná, rýchlo sa rozvíjajúca, veľmi dobre technicky zabezpečená a medzi motoristami vyhľadávaná spoločnosť.

 

Postupnými krokmi, profesionálnym prístupom, odbornosťou a investíciami do technického vybavenia a zamestnancov sa dospelo do dnešnej podoby spoločnosti, ktorá v roku 2013 zmenila svoje obchodné meno na Maxim Servis, s.r.o.. Po viac ako siedmych rokoch môžme zodpovedne konštatovať, že spoločnosť Maxim Servis, s.r.o. vždy hľadala optimálne riešenia pre každého zákazníka a v tomto trende bude aj naďalej pokračovať.